Γλώσσα
Έγγραφα
Σχετικα με το προγραμμα

Ιστορικό και ομάδες στόχου

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη κρίση μετανάστευσης, από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου: ποτέ στο παρελθόν τόσοι άνθρωποι δεν ξενιτεύτηκαν λόγω πολιτικών διώξεων ή πολέμου, όσο στην παρούσα συγκυρία. Δεκάδες χιλιάδες απελπισμένοι άνθρωποι από την Αφρική, την Μέση Ανατολή και την Ασία αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή για τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, οι Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν την πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού τους, με τον αριθμό των ηλικιωμένων να αυξάνεται σταθερά, σε σχέση με τον εργασιακά ενεργό πληθυσμό.

Εν τούτοις, πολλοί από τους Ευρωπαίους συνταξιούχους έχουν την δυνατότητα αν όχι να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, τουλάχιστον να συνεισφέρουν στην κοινωνία με ποικίλους άλλους τρόπους, όπως η ενεργός ενασχόληση με τα κοινά ή τον εθελοντισμό, φέροντας μαζί τους προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η υπομονή, η σοφία και η κατανόηση, καθώς και πλούσια προσωπική ή επαγγελματική εμπειρία.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσιμες προκλήσεις, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο κυρίως ομάδες στόχους, τους ηλικιωμένους και τους μετανάστες-πρόσφυγες. Εκπρόσωποι αμφοτέρων των ομάδων έχουν την τάση να υποφέρουν από κοινωνική απομόνωση και κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία.

Ο σκοπός μας

Το Πρόγραμμα «Εθελοντές από την Τρίτη ηλικία βοηθούν στην ενσωμάτωση των Μεταναστών» στοχεύει να συμβάλλει στην επιτυχημένη ενσωμάτωση μεταναστών ή προσφύγων στις κοινωνίες που τους φιλοξενούν, με την βοήθεια ατόμων της τρίτης ηλικίας και παράλληλα στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων της τρίτης ηλικίας, μέσω της εθελοντικής τους προσφοράς προς τους μετανάστες.

Συγκεκριμένοι στόχοι

Για να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός, οι Εταίροι που υλοποιούν το Πρόγραμμα θα αναλάβουν τους εξής στόχους:

Αναμενόμενα αποτελέσματα