Mitä tämä hanke tekee?

Tausta ja kohderyhmät

Euroopassa on suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan: tänään aikaisempaa enemmän ihmisiä joutuu pakenemaan poliittista vainoa ja sotaa.  Kymmenet tuhannet epätoivoiset ihmiset Afrikasta, Aasiasta ja Väli-Idästä etsivät turvapaikkaa Euroopasta paremman elämän toivossa itselleen ja perheilleen. 

Samaan aikaan EU-maat kohtaavat väestön ikääntymishaasteen;  huoltosuhde heikkenee, kun väestö ikääntyy ja hankkii yhä vähemmän lapsia. Kuitenkin monet eurooppalaiset eläkeläiset omaavat potentiaalia joko jatkaa työuraansa tai sitten osallistua muutoin yhteiskunnan kehittämiseen aktiivisina kansalaisina ja vapaaehtoistyössä käyttäen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan kuten kärsivällisyyttä,viisautta ja ymmärrystä ja elämän- sekä työkokemustaan tässä toiminnassa. 

Hankkeellamme on kaksi kohderyhmää seniorit sekä maahanmuuttajat ja pakolaiset.  Molempien ryhmien edustajat kärsivät yleensä sosiaalisesta eristyneisyydestä ja heillä voi olla suurempi sosiaalisen syrjäytymisen riski kuin muilla väestöryhmillä. 

Päämäärämme

Senior volunteers for migrant integration- hankkeemme pyrkii osaltaan vaikuttamaan maanhanmuuttajien ja pakolaisten menestykselliseen  kotoutumiseen seniorien vapaaehtoisen maahanmuuttajatyön avulla. 

Erityiset tavoitteemme

Saavuttaaksemme päämäärämme pyrimme tekemään seuraavia toimenpiteitä:

Suunnitellut tulokset

Koulutusohjelma senioreille tukemaan maahanmuuttajien ja pakolaisten kotoutumista kumppanimaissa 

Koulutusmateriaali seniorien opetukseen ja koulutusohjelman testaaminen